GRABLI - jakość na pierwszym miejscu: 

Zadzwoń teraz!

880 613 979

Nasza firma należy do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów, które  jest niezależną organizacją zrzeszającą projektantów, wykonawców i specjalistów z zakresu architektury krajobrazu. 

 

Stowarzyszenie powstało w 1992 roku w Poznaniu i jest obecnie największą tego typu organizacją w Polsce. Celem OSTO jest promocja architektury krajobrazu, podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków oraz ochrona środowiska naturalnego. Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną, wydawniczą i organizacyjną.

 

W ramach działalności edukacyjnej OSTO organizuje kursy, szkolenia i konferencje dla projektantów, wykonawców i specjalistów z zakresu architektury krajobrazu. Stowarzyszenie prowadzi również działalność wydawniczą, publikując książki, czasopisma i materiały informacyjne. OSTO jest także organizatorem i uczestnikiem wielu imprez branżowych, w tym Międzynarodowych Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA.

 

OSTO jest istotnym partnerem dla samorządów, firm i instytucji publicznych. Stowarzyszenie wspiera inicjatywy z zakresu architektury krajobrazu, przyczyniając się do poprawy estetyki przestrzeni publicznej i ochrony środowiska naturalnego.

 

Główne cele OSTO:

 • Promowanie architektury krajobrazu

 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków

 • Ochrona środowiska naturalnego

Główne działania OSTO:

 • Działalność edukacyjna

 • Działalność wydawnicza

 • Działalność organizacyjna

 • Współpraca z innymi organizacjami

Członkowie OSTO:

 • Projektanci architektury krajobrazu

 • Wykonawcy architektury krajobrazu

 • Ogrodnicy

 • Specjaliści z zakresu architektury krajobrazu

 

Stowarzyszenie OSTO jest ważną siłą w polskiej branży architektury krajobrazu. Działalność stowarzyszenia przyczynia się do rozwoju tej dziedziny, poprawy estetyki przestrzeni publicznej i ochrony środowiska naturalnego. Niezmiernie cieszymy się, że możemy być jego częścią.

 

GRABLI w OSTO

16 sierpnia 2023

Ostatnia aktualizacja: